Kad uzstādot kombinētos ūdens sildītājus tiek izmantots pretvārsts?

Atpakaļgaitas aizvars tiek uzstādīts pie siltummaiņa ieejas. Tāpat arī ir jāpievērš uzmanība siltummaiņa atgaisošanai. Ja ūdenī ir daudz gaisa vai arī jums ir nepietiekami spēcīgs sūknis, mēs jums rekomendētu starp siltummaini un atpakaļgaitas aizvaru novietot gaisa izlaides vārstu. Savukārt ar dabīgo cirkulēšanu, atpakaļgaitas aizvara uzstādīšana ir nevēlama, jo tā paaugstina hidraulisko pretestību cauruļvadā.